BĐS Công nghiệp và Đô thị

Bằng kinh nghiệm, kiến thức sâu rộng trong nhiều lĩnh vực, ngành nghề, sự sáng tạo và tận dụng mọi cơ hội trên thị trường Việt Nam

Công ty Chúng tôi có bản sắc rất riêng

Chiến lược đầu tư: Đầu tư hạ tầng Nhà xưởng, văn phòng, Kho, bãi cùng với hệ thống giao thông, cơ sở hạ tầng kỹ thuật phụ trợ hiện đại, thân thiện môi trường; Hỗ trợ, tư vấn tối ưu Nhà đầu tư về thủ tục pháp lý trong quá trình đầu tư và vận hành khai thác.
Chiến lược đầu tư: Đầu tư hạ tầng Nhà xưởng, văn phòng, Kho, bãi cùng với hệ thống giao thông, cơ sở hạ tầng kỹ thuật phụ trợ hiện đại, thân thiện môi trường; Hỗ trợ, tư vấn tối ưu Nhà đầu tư về thủ tục pháp lý trong quá trình đầu tư và vận hành khai thác.
Hỗ trợ vốn
Không gian xanh
Thiết kế cao cấp
Dịch vụ 4 sao
Vị trí thuận lợi
Cập nhật trọn đời

Xây dựng hợp tác tốt hơn nhanh hơn rất nhiều với FEngine

Ưu tiên thu hút các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp sạch không gây ô nhiễm môi trường.

Doanh thu từ BĐS

40%

Sự hợp tác của các nhà đầu tư

75%

Sự hài lòng của khách hàng

90%

Quá trình của chúng tôi

Ưu tiên thu hút các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp sạch không gây ô nhiễm môi trường.
 • 1.

  Chiến lược

  Ưu tiên thu hút các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp sạch không gây ô nhiễm môi trường.

  Đọc thêm
 • 2.

  Sự phát triển

  Ưu tiên thu hút các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp sạch không gây ô nhiễm môi trường.

  Đọc thêm
 • 3.

  Số lượng

  Ưu tiên thu hút các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp sạch không gây ô nhiễm môi trường.

  Đọc thêm

Thành tích của chúng tôi

Hỗ trợ, tư vấn tối ưu Nhà đầu tư về thủ tục pháp lý trong quá trình đầu tư và vận hành khai thác. Ưu tiên thu hút các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp sạch không gây ô nhiễm môi trường.

0 +

BĐS nghỉ dưỡng trên cả nước

0 +

BĐS đô thị toàn miền Bắc