Dịch vụ LOGISTICS

Bằng kinh nghiệm, kiến thức sâu rộng trong nhiều lĩnh vực, ngành nghề, sự sáng tạo và tận dụng mọi cơ hội trên thị trường Việt Nam, FEG tham gia lĩnh vực tư vấn đầu từ với sứ mệnh tạo ra những giá trị và lợi nhuận vượt trội cho mọi nhà đầu tư.

Gặp gỡ đội ngũ tài năng của chúng tôi

Pete Hugh

giám đốc, người quản lý

Raymond Turner

Chuyên gia huấn luyện DN

Hiệu quả

90%

Hài lòng

75%

Nhanh chóng

80%

Câu chuyện thành công

Chúng tôi rất tự hào về dịch vụ mà chúng tôi cung cấp và đứng vững trên từng sản phẩm chúng tôi mang theo.
Tom Davis

Giám đốc Marketing

Chúng tôi rất tự hào về dịch vụ mà chúng tôi cung cấp và đứng vững trên từng sản phẩm chúng tôi mang theo. Chúng tôi rất tự hào về dịch vụ mà chúng tôi cung cấp và đứng vững trên từng sản phẩm chúng tôi mang theo.
Elaine Sutton

Quản lý cấp cao

Chúng tôi rất tự hào về dịch vụ mà chúng tôi cung cấp và đứng vững trên từng sản phẩm chúng tôi mang theo. Chúng tôi rất tự hào về dịch vụ mà chúng tôi cung cấp và đứng vững trên từng sản phẩm chúng tôi mang theo.
Claire Silva

CEO ACB Group

Chúng tôi rất tự hào về dịch vụ mà chúng tôi cung cấp và đứng vững trên từng sản phẩm chúng tôi mang theo. Chúng tôi rất tự hào về dịch vụ mà chúng tôi cung cấp và đứng vững trên từng sản phẩm chúng tôi mang theo.
Peter Morten

Chủ tịch HĐQT CBC

Chúng tôi rất tự hào về dịch vụ mà chúng tôi cung cấp và đứng vững trên từng sản phẩm chúng tôi mang theo. Chúng tôi rất tự hào về dịch vụ mà chúng tôi cung cấp và đứng vững trên từng sản phẩm chúng tôi mang theo.
We are LeadEngine

Our theme will take your workflow to all-new levels of high productivity. We know you’ll find everything you need – and more!